سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پریسا جهان تاب – دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی دانشگاه بیرجند
مجید ملک جعفریان – استادیار و عضو هیئت علمی گروه مکانیک دانشگاه بیرجند

چکیده:

یکی از راههای افزایش دقت در روش های عددی ارائه شده برای جریان های گردابه ای، استفاده از روش پالایش شبکه ۱ می باشد. عدم تشخیص درست مناطق گردابه ای منجر به پالایش نادرست و در نتیجه صرف زمان زیاد حل عددی می گردد. در نتیجه تشخیص دقیق مناطق گردابه ای از اهمیت خاصی برخوردار است. برای این منظور از روش های ردیابی مشخصه ای ۲ که بر مبنای تعریف دقیق ناحیه گردابه ای است، استفاده می شود. در این مقاله هدف، مقایسه و بررسی کارآیی روش های ردیابی مشخصهای مختلف در تعیین نواحی گردابه ای است. چهار روش مختلف ردیابی مشخصه ای معیارQروشDمعیارl2روشS – W که در سال هایاخیر معرفی شده، مورد بررسی قرار گرفته است