سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا محمدی مطلق – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
نوید جلال کمالی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

خشکسالی یکی از وقایع محیطی و بخش جدایی ناپذیر نوسانات اقلیمی است. این پدیده شرایطی از کمبود بارندگی و افزایش دما است که در هر وضعیت اقلیمی ممکن است رخ دهد. آگاهی از وضعیت خشکسالی با پیش بینی و پهنه بندی شدتهای خشکسالی می تواند خطر زیان های ناشی از این پدیده را تا حد شایان توجهی کاهش دهد . تحقیق حاضر ، تلاشی برای ارزیابی دقت روش های درون یابی مکانی پهنه بندی شدت های خشکسالی های رخ داده در استان فارس در سال ۱۳۸۸ با استفاده از شاخص بارش استاندارد (SPI) می باشد.