سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کیانوش پیر نظری – گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
علی اسحق بیگی – گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی صادقی – گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

خشک کردن محصولات کشاورزی در درجه حرارت های بالا از فرایندهای پر مصرف انرژی است و اغلب تغییرات نامطلوبی در خواص فیزیکی و شیمیایی مواد غذایی ایجاد می کند. برای کاهش انرژی مصرفی خشک کردن، بایستی سایر شیوه های خشک کردن نیز مورد بررسی قرار گیرد. یکی از فرایندهای نوین خشک کردن، روش الکتروهیدرودینامیک می باشد. در این شیوه با مصرف انرژی کمتر م یتوان محصولی با کیفیت بالا از نظر رنگ، میزان چروکیدگی و طعم نسبت به سایر روش های متداول خشک کردن تولید کرد. در تحقیق حاضر، خشک کردن ورقه های موز به شیوه ی الکتروهیدرودینامیک در شدت میدان الکتریکی ۶ و ۸ و ۱۰ کیلو ولت بر سانی متر در مقایسه با خشک کردن به شیوه آون در دماهای ۵۰ و ۶۰ و ۷۰ درجه سانتیگراد و جریان شانتیگراد و جریان همرفت هوای داغ در دماهای ۵۰ و ۶۰ و ۷۰ درجه سانتیگراد و سرعت هوای ۱ متر بر ثانیه از نظر شاخص های مدت زمان خشک کردن، شاخص بار جذب آب، شاخص رنگ، چروکیدگی و مصرف انرژی در دانشگاه صنعتی اصفهان در شهریور ماه سال ۱۳۹۰ مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز مقایسه های گروهی و مقایسه میانگین LSD در طرح کاملا تصادفی نشان داد که شیوه خشک کردن، تاثیر معناداری بر مدت زمان خشک شدن و شاخص جذب مجدد آب، شاخص تغییر رنگ (ΔE)، چروکیدگی داشت. نتایج نشان داد میانگین انرژی مصرفی خشک کردن ورقه های موز به شیوه الکتروهیدرودینامیک، آون و جریان همرفت هوای داغ به ترتیب برابر ۰/۳۴ و ۴۸۷/۵۵ و ۱۰۹۶/۳۱ کیلو ژول بر گرم بود.