سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم راکی سلیمی – دانش آموخته بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (
محمد حسین دانشور – دانشیار گروه باغبانی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (اهواز)
علی اکبر حبشی – هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کرج

چکیده:

در تمامی روش های مبتنی بر PCR برای اهداف مختلف، استخراج DNA گام اول و مهم می باشد. هر چه قدر روش استخراج DNA سریع، مقرون به صرفه وDNA حاصل دارای کیفیت بیشتری باشد، برای انجام PCR مناسب تر است. در این تحقیق، سه روش استخراج DNA از باکتری Erwinia amylovora مورد مطالعه قرار گرفتند. کمیت و کیفیت DNA ی استخراج شده با استفاده از روش الکتروفورز بر روی ژل آگاروز ۱ درصد و اسپکتروفتومتری مشخص گردید. برای ارزیابی کیفیت DNA استخراج شده در برنامه PCR، تکثیر ژن hrpN با استفاده از آغازگرهای اختصاصی hrpN1 و hrpN2 در باکتری حامل این ژن، مورد مطالعه قرار گرفت. در نهایت، با توجه به معایب و مزایای مربوط به هر کدام از روش ها، بهترین روش برای استخراج DNA از باکتری E. amylovora جهت انجام آزمایشات مبتنی بر PCR پیشنهاد شده است.