سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

امیر نادری – کارشناس ارشد مدیریت تولید
نازنین نادری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
ارمین نادری – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع

چکیده:

در دهه های گذشته همراه با رشد تکنیک ها و مدل های برنامه ریزی وکنترل پروژه، روش هایی نیز جهت مدیریت و اجرای پروژه ها مطرح شده است که هر یک از این روش ها به اهداف راهبردی و پتانسیل اجرایی سازمان ها وهمچنین مشخصه های پروژه ها می توانند در بهبود کارایی پروژه ها در راستای کاهش هزینه ها، کاهش زمان و ارتقا کیفیت موثر باشند. دراین مقاله سعی بر آن است تا پس از معرفی روش های اجرای پروژه ها، این روش ها از منظر مدیریت تدارکات به عنوان یکی از حوزه های نه گانه مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK2004 مورد مقایسه قرار گیرند. بدین منظور پس از تعیین شاخص های مقایسه و طراحی یک پرسشنامه از ۳۰ تن از دست اندرکاران پروژه ها شامل کارفرمایان، پیمانکاران عمومی (GC) و طراحان خواسته شد تا نسبت به تکمیل پرسشنامه ها همکاری نمایند. سپس با استفاده از تجزیه و تحلیل های آمار استنباطی به مقایسه و رتبه بندی روش های اجرایی پرداخته شد.