سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهروز احمدی ندوشن – استاد یار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد
محمدمهدی مجاهد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه یزد

چکیده:

قابلیت اعتماد باید به عنوان یکی از معیارهای مهم، جهت تحلیل و طراحی سازه ها مورد استفاده قرار بگیرد. بنابراین برای به دست آوردن پارامتری جهت طراحی سازه ها نیاز به ارزیابی کمی قابلیت اعتماد سازه ها خواهیم داشت. هدف از ارزیابی قابلیت اعتماد، تخمین احتمال خرابی هر یک ازاعضای سازه می باشد. در این راستا روشهای مختلفی از قبیل روشهای کاهش واریانس مونت کارلو جهت تخمین قابلیت اعتماد به کار گرفته شدهاست. در برخی از این روشها از قبیل روشهای نمونه برداری با اهمیت و جهت دار، در صورتی که تابع چگالی اولیه را اشتباه در نظر بگیریم، ممکن است در مسائل سازه ای با خطاهای زیادی روبرو شویم. در این مقاله برای رفع این مشکل به بررسی روش نمونه برداری ابر مکعب لاتینی پرداخته و در نهایت با ارائه مثالهایی کارایی این روش را با دیگر روشهای کاهش واریانس مقایسه نموده ایم. درپایان این مقاله به این نتیجه رسیدیم که روش ابر مکعب لاتینی با کاهش بیشتر داده ها می تواند علاوه بر ایجاد خطای کمتر، زمان تحلیل را نیز کاهش دهد