سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جعفر نصرتیان آهور – دانشگاه علم و صنعت ایران
سیده لیلا کرمانی – شرکت توزیع نیروی برق تبریز
حسن ایزدی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

درشبکه های توزیع جاری شدن توان راکتیو درشبکه سبب افزایش تلفات و اشغال ظرفیت خطوط ترانسفورماتورها و مولدها می گردد با جبرانسازی محلی توان راکتیو می توان ضمن کاهش تلفات سبب آزادسازی ظرفیت عناصر شبکه گردید روش جبران سازی دراین راستا نقش تعیین کننده ای دارد دراین مقاله روش توزیع تجمعی توان راکتیو اصلاح شده برای جبرانسازی توان راکتیو شبکه های فشار ضعیف ارایه شدها ست که درآن از فرض های ساده سازی مرسوم درسایر روشها خودداری شده است و مبنای جبران سازی درآن برخلاف سایرروشها به جای حداقل توان راکتیو متوسط توان راکتیو شبکه می باشد روش پیشنهادی با روش خازن گذاری مرسوم شبکه های توزیع مقایسه شدهاست و نتایج حاصل از مطالعات درشبکه های توزیع واقعی کارایی روش پیشنهادی را درکاهش تلفات نشان میدهد.