سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیاوش معینی – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
اصغر رستگارفر – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دز
حسن کیامنش – استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
محمدحسن ایازی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

در این تحقیق به مقایسه روش لاگرانژی و روش جرم افزوده در تحلیل دینامیکی سدهای کوتاه پرداخته ایم.نتایج حاکی از آن است که در تحلیل های دینامیکی سدهای بتنی وزنی کوتاه ،ارتفاع کمتر از ۳۰ متر، نیازی به مدل سازی آب پشت سد نبوده و تحلیل سد به روش جرم افزوده برای این گونه سدها نتایج قابل قبولی بدست می دهد. در سدهای کوتاه معمولاً فرکانس طبیعی مخزن بسیار بیش از فرکانسهای حامل عمده انرژی زمین لرزه است و با دقت خوبی می توان با صرفنظر کردن از تأثیر تراکم پذیری سیال، رفتار دینامیک سیستم را بکمک روش جرم افزوده تحلیل کرد