سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی ایرانمنش – دانشجوی بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدجواد فدایی – دانشیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

طراحی دالها یکی از موضوعات مهم در طراحی سازه های بتن مسلح می باشد. در آیین نامه های مختلف از جمله آیین نامه بتن ایران، روش های مختلفی برای طراحی دالها ارائه شده است. از میان روشهای گوناگون، روش ضرایب لنگر خمشی و روش مستقیم از روشهای متداول در بین طراحان می باشد و لذا مقایسه این دو روش از جنبه های گوناگون همواره مد نظر بوده است. نکته قابل توجه اینکه این دو روش در همه شرایط هندسی و بارگذاری سازه قابل استفاده نیستند. از آنجا که اقتصادی بودن یکی از اهداف اساسی در طراحی بهینه سازه ها می باشد، در مقاله حاضر سعی شده است که با درنظر گرفتن شرایط طراحی یکسان و قابل استفاده برای هر دو روش مذکور براساس آیین نامه بتن ایران روش اقتصادی تر مشخص گردد. در این مقاله با محاسبات و بررسی های انجام گرفته روی یک دال نمونه نشان داده شده که در شرایط کاملاً یکسان و با بتن مصرفی برابر، روش ضرایب لنگر خمشی نسبت به روش مستقیم میزان فولاد کمتری تعیین می نماید. بنابراین در شرایط یکسان روش ضرایب لنگر خمشی اقتصادی تر می باشد