سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد صدیقی – دانشیار دانشکده مکانیک دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ای
جلال جودکی – دانشجوی کارشناسی ارشد
مهرداد خاندایی – دانشجوی دکتری مکانیک

چکیده:

اندازه گیری تنش های پسماند یکی از موضوعات مطرح در تحلیل تنش سازه های هوافضایی است. در این مقاله به بررسی دو روش اندازه گیری تنش های پسماند مبتنی بر روش سوراخکاری می پردازیم، از روش سوراخکاری که به عنوان یک روش تست نیمه مخرب شناخته می شود می توان برای اندازه گیری تنش پسماند استفاده نمود، در ابتدا به بررسی فرمولاسیون روش سوراخکاری مرکزی و سپس به بررسی روش سوراخکاری افزایشی پرداخته می شود، سپس ضرایب کالبیراسیون معرفی و نحوه بدست آوردن ضرایب کالیبراسیون تنش مورد مطالعه قرار می گیرد، از آنجایی که کاربرد روش سوراخکاری مرکزی برای قطعات با پروفیل تنش یکنواخت و روش سوراخکاری افزایشی برای قطعات با پروفیل تنش غیر یکنواخت است به منظور مقایسه دو روش تست کشش تک محوره با کمک نرم افزار المان محدود شبیه سازی شده و با ایجاد سوراخ به صورت مرحله ای تنش القایی اندازه گیری و مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که در توزیع تنش یکنواخت روش سوراخکاری مرکزی کارآیی بهتری دارد همچنین دقت نتایج روش سوراخکاری افزایشی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد استفاده از توابع آماری تفسیر بهتری از نتایج را ارائه می کند