سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پوریا جندقیان – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک دانشگاه آزاد همدان
فرزانه گل محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک دانشگاه آزاد همدان
سعیده جلیلوند – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک دانشگاه آزاد همدان

چکیده:

در این مقاله به کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در مدل سازی وارون برای اجسام مدفون می پردازیم و نتایج را با مقایسه با مدل های مرسوم و متداول دیگر از قبیل کمترین مربعات و روش اشکال ساده بررسی خواهیم کرد. کره، استوانه قائم واستوانه افقی و ترکیب آن ها و نیز داده های همراه با نویز را برای این اشکال ایده ال بررسی خواهیم کرد. اشکال ساده گرانی یک روش مناسب جهت آغاز به کار در تخمین عمق ساختار طبیعی مدفون در زمین می باشد زیرا با در نظر گرفتنیک بی هنجاری به شکل طبیعی خود می توان آن را مجموعه ای از اشکال ساده دانست که با ترکیب آن ها شکل طبیعیبی هنجاری به دست می آید.