سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدوهاب حمیدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت
عباسعلی چنگلوایی – دکتری مهندسی شیمی
رامین روان دوست – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت
رها حفیظی – کارشناس ارشد مهندسی نفت

چکیده:

تقاضای روزافزون جهانی برای نفت و فراورده های آن کاهش تولید طبیعی از مخازن و درنهایت افزایش قیمت نفت با درنظر گرفتن ابعاد سیاسی آن دردهه اخیر باعث توجه بیشتر شرکت های مطرح نفتیو تولید کنندگان اصلی به روشهای پیشرفته ی تولید و صیانت هرچه بهتر از مخازن نفت شده است دراین مقاله با بررسی مخازن مختلف و میزان تاثیر دو روش بازیافت ثالثیه که یکی تزریق مواد فعال سطحی و دیگری تزریق متناوب آبو گاز می باشد شرایط بهینه برای استفاده از این روشها شناسایی و مورد آنالیز قرارگرفته است هریک ازاین دو روش با استفاده ازنرم افزار صنعتی ECLIPSE شبیه سازی و مورد مقایسه قرارگرفتند شبیه سازی های مختلف نشان داد که تزریق متناوب آب و گاز کاربرد گسترده تری دارد اما اگر مخزن درشرایط بهینه برای تزریق مواد فعال کننده ی کشش سطحی قرار داشته باشد استفاده ازاین مواد جه ت افزایش بهره دهی مخزن و جلوگیر یاز افت فشار ان می تواند درطی عمر بلندمدت مخزن بسیار مقرون بصرفه باشد.