سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعلی فاطمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فیروز علی نیا – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
هوشنگ اسدی هارونی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
سروش مقصودی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

شناسایی و تفکیک آلتراسیون ها جهت ارزیابی و مطالعه کانسارهای مختلف و برنامه ریزی برای مراحل بعدی اکتشاف، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در این زمینه رو شهای مختلفی همچون استفاده از تصاویر ماهواره ای، مشاهدات زمینی و کنترل صحرایی، تحلیل های ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی و … وجود دارد که هر یک قابلیت ها و معایب خاص خود را دارا می باشد. کانسار دالی اولین کانسار گزارش شده ی مس-طلا ( با ارزش تقریباً مساوی ) بر روی کمربند ماگمایی ارومیه- دختر می باشد و به دلیل وضعیت خاص زمین شناسی و تکتونیکی، زون پتاسیک این کانسار که به جهت حضور ذخیره ی اصلی ماده معدنی در این زون، از اهمیت خاصی برخوردار است، بر روی سطح رخنمون داشته و مشخص کردن محدوده دقیق این زون کمک شایانی در جهت تعیین نقاط بهینه حفاری و برنامه ریزی اکتشاف تفصیلی می نماید. در این مطالعه از دو روش تحلیل مولفه های اصلی (PCA) و هندسه فرکتال جهت تفکیک و شناسایی زون پتاسیک استفاده شده است و توانایی این دو روش در تفکیک آلتراسیون ها نسبت به دیگر رو شهای متداول مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین روش فرکتال به دلیل ماهیت هندسی و دقیق خود مرز زون پتاسیک را به طور دقیق مشخص نموده که با توجه به کنترل های زمینی و حفاری های تکمیلی انجام شده، صحت این روش به تأیید رسیده است.