سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

اصغر رستگارفر – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی
سیاوش معینی – کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی
حسن کیامنش – استادیاران دانشگاه آزاد اسلامی دزفول
محمدحسن ایازی – عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد دزفول

چکیده:

سازه های هیدرولیکی درزمره مهمترین عوامل تامین اب درنقاط خشک و نیمه خشک مانند دزفول بزرگ می باشند لذا کمیت لازم درجهت پایداری و تعادل این سازه ها درجهت تضمین آبرسانی به بخشهای مختلف پایین دست حائز اهمیت است هدف ازاین تحقیق بررسی پایداری سد تنظیمی دز و مقایسه روش تحلیل سه بعدی و دو بعدی تنش مسطح و کرنش مسطح درسدهای کوتاه م یباشند برای این مدلسازی از هندسه سد تنظیمی دز استفاده شده است روش کار استفاده از ۶ مدل مختلف شامل سه بعدی همراه با مخزن سه بعدی بصورت جرم افزوده تنش مسطح همراه با مخزن کرنش مسطح همراه با مخزن تنش مسطح بصورت جرم افزوده و کرنش مسطح بصورت جرم افزوده می باشد که مورد بررسی قرارگرفتند نتایج نشانگر آن بود که بمنظور بدست آوردن جابجایی تاج سد استفاده ازمدل کرنش مسطح بصورت جرم افزوده مناسب است.