سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هادی ساجدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی سعید کیاست – عضوهیئت علمی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

مهندسان، طراحان و تولیدکنندگان مواد کامپوزیت را جهت تولید محصولات ی باکیفی ت بالا، بادوام و ارزان انتخاب م یکنند . کامپوزیتها بخاطر ویژگیهای خاصی که دارند ازمواد بسیار مهم مهندسی هستند که توانستهاندجای بسیاری از فلزات را بگیرند. از مواد کامپوزی ت بس یار گسترد ه در صنعت استفاده میشود. صنایعی چون اتومبیل سازی، پلسازی، هواپیما سازی و صنایع دریایی. بیشتر شناورهای کوچک ن ی ز از کامپوزیتها ساخته میشوند. یکی از مهمترین دلایل انتخاب مواد مرکب در بدنه شناورها مقاومت خوب آنها به خوردگی و نسبت بالای استحکام به وزن آنهاست . ب رای رسیدن به کیفیت بالاتر باید از روشهای ساخت مناسبتری نسبت به روشهای سنتی استفاده شود. روشهای کیسه خلاء،قالب ریزی انتقالی رزین و تزریق در خلأ و یا VIP از جمله روشهای نوین ساخت کامپوزیت هستند. برای استفاده بهتر از این روشها، م یبایست معادلات حاکم بر آنها را شناخت تا در عمل بتوان پارامترهای مختلف همچون دما، فشار، سرعت و زمان پرشدن قالب را محاسبه و پیشبینی کرد. در این مقاله سعی بر آن است معادلات حاکم بر روش تزریق در خلاء بررسی و برخی پارامترهای لازم محاسبه شود. سپس چند نمونه ساده کامپوزیتی در نرم افزار شب یه سازیشده و برخی پارامترهای مهم در روش ساخت VIP محاسبه میشود.