سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا بهمنیار –
علی کرمی –

چکیده:

دراین مقاله روشهای پیشگویی گوناگونی درپخش بار تداومی برای بررسی پایداری ولتاژ درسیستم های قدرت معرفی شده و از نظر دقت و همچنین سرعت محاسبات مورد مقایسه قرارگرفته است روشهای پیشگویی خطی و غیرخطی مورد بحث قرارگرفته اند و از مدل دینامیکی سیستم تست ۳۹ شینه New England جهت مقایسه آنها استفاده شدهاست نتایج شبیه سازی های انجام شده نشان میدهد که برخلاف آنچه دردیگر مقالات برای مدل استاتیکی سیستم های قدرت نشان داده شده است برای مدل دینامیکی این سیستم ها دقت روشهای پیشگویی غیرخطی لزوما بیشتر از روش های پیشگویی خطی نیست اما به هرحال این روشها و روش پیشگویی سکانت درمقایسه با روش پیشگویی مماس نیاز به زمان کنتری برای محاسبه دارند و استفاده ازآنها سرعت روشهایتداومی را بهبود می دهد.