سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میثم نجفی – قطب علمی اتوماسیون و بهرهبرداری سیستمهای قدرت دانشکده مهندسی برق، د
شهرام جدید – قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستم های قدرت دانشکده مهندسی برق،

چکیده:

در این مقاله به مسئله اضافه ولتاژ ناشی از تزریق توان اکتیو توسط ژنراتورهای پراکنده متصل به شبکه های ضعیف ورا ه حلهای آن پرداخته شده است . هدف اصلی این مقاله پیاده سازی روشهای مختلف کنترل توان و ولتاژ در شرایط یکسان به منظور مقایسه بهتر و دقیقتر عملکرد آنها از جهات مختلف از قبیل تغییرات ولتاژ، تلفات، ضریب توان و میزان توان راکتیو تولیدی یا جذب شده ژنراتور و بررسی معایب و مزایای آنها میباشد. همچنین تاثیر نسبتX/R خطوط توزیع بر عملکرد این روشها نیز مورد بررسی قرار گرفته است. و در انتها نتایج شبیه سازی در برنامه های MATLAB و،SIMULINK صحت بررسیهای انجام شده را نشان میدهد.