سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نظر رضایی راد – کارشناس اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استانخراسان شمالی
سیدمهدی رضوی – دانش آموخته کارشناسی ارشد بیابان زدایی
مهدی معمری – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری
فرزانه نوبخت – دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتع داری

چکیده:

برای انجام مطالعات منابع طبیعی و اعمالمدیریت عرصه های منابع طبیعی نیاز به نقشه ای پایه ای می باشد تا مطالعات بخشهای مختلف بر اساس آن صورت گیرد بنابراین انتخاب روشی مشخص و علمی که در عین سادگی بتواند از لحاظ اقتصادی قابل توجیه بوده و دقت کافی نیز داشته باشد می توانددر مدیریت و برنامه ریزی برای عرصه های منابع طبیعی از اهمیت زیادی برخوردار باشد متاسفانه در تحقیقات منابع طبیعی بدلیل وجود رشته ها و متخصصین متعدد و مختلف روشی واحد که مورد قبول تمامی کارشناسان باشد انتخاب نشده است این درحالی استکه در کشور ما برای ارزیابی درست از برنامه های اجرا شده با توجه به وجود عرصه های پهناور و متنوع نیاز به انجام روشی واحد برمبنای مطالعات منابع طبیعی است. دراین تحقیق از دو روش ژئومورفولوژی و سیستماتیک به منظور تعیین واحدهای همگن مدیریتی در بخشی از حوزه کویر میقان مورد بررسی قرارگرفته است.