سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پیمان فتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب
محمدصادق صادقیان – استادیار دانشگاه آزاد تهران مرکزی
سیدسعید موسوی ندوشنی – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

دراین تحقیق مدلسازی جریان رودخانه ازطریق روشهای کمی با تاکید برروشهای هلت – وینترز و باکس – جنگینز آزمون و بررسی شده است روشهای مذکور پیش بینی کوتاه و میان مدت را با فرض تغییر ناپذیری مدل فراهم می آورند پس از بررسی وآزمون مدلها و درنظر گرفتن شاخصهای ارزیابی دقت و صحت مدلها مقایسه گردید نتایج نشان داد که بهترین مدل برای پیش بینی جریان آتی رودخانه روش باکس – جنگینز می باشد که شامل برازش یک مدل ARIMA، به داده ها است.