سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

جواد حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
مجید منتصری – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه

چکیده:

منابع آب و محدودیت های آن یکی از چالشهای بزرگ پیش روی بشر است و استفاده بهینه از منابع آب باعث می شود که استفاده از دانش روز هیدرولوژی اجتناب ناپذیر به نظر برسد. تمامی مطالعات هیدرولوژی برپایه داده های در دسترس هیدرولوژیک از قبیل بارندگی، دبی و … است در مدل کردن رفتار سیستمهای هیدرولوژی هرچه داده ها بیشتر باشد مدل به شرایط طبیعی نزدیکتر است و استفاده از آن در مسائل منابع آب منجر به نتایج دقیق تر می شود اما داده های ثبت شده معمولا دارای سابقه آماری کوتاه هستند که بعنوان یک نمونه آماری مطرح بوده و این نمونه آماری نمی تواند معرفی دقیق برای یک سیستم هیدرولوژیک با عمری چندین هزارساله باشد یکی از روشهای موثر برای رفع این نقیصه استفاده ازمدلهای تولید داده مصنوعی می باشد و یکی از زمینه های اصلی بکارگیری مدلهای تولید دادههای مصنوعی در تحلیلی سیستم مخازن ذخیره بوده و این امر سبب درک بهتر عملکرد چنین سیستمهایی شده و امکان طرح برنامه ریزی و بهره برداری بهینه آنها را فراهم می کند.