سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سمیه دریکوند – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
جعفر میلیمنفرد – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
گئورگ قرهپتیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در بسیاری از کاربردهای سیستم فتوولتائیک (PV) در سطح توان پایین میتوان ترانسفورماتور را حذف کرد. با این کار میتوان هزینه و حجم سیستم را کاهش داد، اما از طرف دیگر در این سیستمها جریان نشتی عبوری از خازن سرگردان آرایه PV میتواند ایجاد مشکلاتی برای سیستم PV و شبکه کند. ازاین رو این موضوع در سال های اخیر به مسأله مهمی درطراحی سیستمهایPV کوچک تبدیل شده است . روشهای مختلفی برای کاهش این مشکلات مطرح شده است که شامل ارائه ساختارهای جدید و یاروشهای مدولاسیون جدید است . این مقاله به بررسی و مقایسه روشهای مدولاسیون متداول وروشهای مدولاسیونی که برای کاهش جریان مود مشترک ارائه شده میپردازد. هدف از این مقاله کمک به طراحان سیستم PV برای انتخاب بهترین و مناسب ترین روش مدولاسیونبرای اتصال مستقیم و بدون ترانسفورماتور سیستم PV به شبکه است. برای تائید نتایج به دست آمده یک سیستم PV سه فاز متصل به شبکه بدون ترانسفورماتور در محیط MATLAB/SIMULINK شبیهسازی شده است.