سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین کلاهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان، گروه عمران، سروستان، ایران

چکیده:

بررسی رفتار دیوارهای بنایی با انجام آزمایشات مختلف بسیار وقتگیر و دشوار ات از این رو باید در پی یافتن روشهای مدلسازی عددی این گونه دیوارها باشیم تا بتوانیم پارامترهای مختلف را با صرف هزینه و وقت کمتر به راحتی مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. برای مدل کردن دیوارهایآجری در نرمافزارهای تحلیلی دو روش کلی وجود دارد: الف: مدلسازی همگن( ماکرو): که در این روش کل مجموعه آجر و ملات( پانل آجری) به صورت یک جسم همگن در نظر گرفته میشود وبرای این جسم همگن مشخصات مکانیکی در نرمافزار وارد میشود. ب: مدلسازی غیرهمگن( میکرو): در این روش آجر و ملات به صورت جداگانه تعریف شده و برای هریک از آنها مشخصات مکانیکی و رفتارمربوطه به نرمافزار داده میشود. با بررسی و مقایسه نتایج گرفته شده از این دو روش در مییابیم که با دقت بسیار خوبی میتوان از روش همگن استفاده کرد.