سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی امیرافشاری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب گروه مهندسی معدن
شبیر ارشدنژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات

چکیده:

امروزه باتوجه به پیشرفت علم زمین آمار و کاربرد روزافزون آن درعلوم زمین روشهای متعددی برای درون یابی داده ها ارائه شده است از آنجا که معادن روباز هندسه ویژه ای را به سطح زمین تحمیل می کنند انتخاب مناسب روش درون یابی داده ها می تواند کمک قابل ملاحظه ای به بهبودنقشه های توپوگرافی تهیه شده از این نوع معادن باشد بنابراین دراین مقاله سعی شده تا با بررسی یک مطالعه موردی از معادن روباز هشت روش رایج درون یابی داده های ارتفاعی اینگونه از معادن با یکدیگر مقایسه شوند این هشت روش عبارتند ازروشهای کریجینگ، درون یابی خطی، انحنای حداقل، همسایه طبیعی، شپارد، معکوس فاصله، چند جمله ای موضعی و تابع بنیادی شعاعیپس از بررسی تئوری هریک از روشهای مذکور آنها به دودسته عمده درون یابی با بهترین برازش و همچنین درون یابی با برازش دقیق تقسیم شدند. یکمعدن روباز آهک به عنوان مطالعه موردی انتخاب شد و بیش از هزارداده مختصاتی از آن تهیه گشت.