سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی مهدوی – استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی ره
آناهیتا اسماعیلیان – کارشناس ارشد شیمی دریا
مهران مختاری – کارشناس مهندسی آب

چکیده:

پدیده جذب مواد آلاینده به رسوبات یکی ازفرایندهای غالب درانتقال و انتشارفلزات سنگین دررودخانه ها میباشد که بایستی درمدلسازی درنظر گرفته شود دراین تحقیق چهارروش خطی سازی با روش غیرخطی دربراورد پارامترهای مدل لانگمیر مدل متداول تعادلی درپدیده جذب به کمک داده های ازمایشگاهی مورد مقایسه قرارگرفت نتایج نشان داد که روش غیرخطی بهترین روش براورد پارامتر ها می باشد دربین روشهای خطی روش اول بهترین و روش دوم بدترین میب اشد بعلاوه R2 به تنهایی برای تشخیص بهترین مدل خطی مناسب نیست و بایستی درکنار مجموع مربعات خطا استفاده شود.