سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اباذر اسمعلی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
مسعود سمیعی – کارشناس ارشد آبخیزداری

چکیده:

برآورد تغذیه آب زیرزمینی برای طراحی و مدیریت منابع آب مهم می باشد برای تعیین پایداری منابع آ ب زیرزمینی برآوردهای تغذیه آب زیرزمینی می تواند با آنالیز جریان رودخانه به ویژه جریان پایه به دست آید اگر تلفات و انتقالات آب زیرزمینی درون حوزه کم باشد جراین پایه می تواند تقریب مناسبی ازتغذیه باشد روشهای متعددی به منظور تفکیک هیدروگراف در تحقیقات مشاهده م یشود دراین مقاله به منظور تفکیک هیدروگراف جریان به دو بخش رواناب مستقیم و دبی پایه از سه روش فیلتر عددی لاین – هالیک، چپمن و اخهارت و مدل PART استفاده گردیده است