سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایمان بهرامی چگنی – کارشناس ارشد عمران سازه های هیدرولیکی از دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد عصار – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی از دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

روندیابی سیل یکی از مسائل مهم می باشد که در مطالعه هیدرولیک کانالهای باز و مهندسی رودخانه مورد بررسی قرار میگیرد روشهای مختلفی در زمینه روندیابی سیل وجود دارد این روشها را میتوان به دو گروه روندیابی هیدرولیکی و روندیابی هیدرولوژیکی تقسیم بندی نمود. در روندیابی هیدرولیکی از اصول و قوانین جریانهای غیرماندگار درکانالهای باز استفاده می شود در واقع روندیابی هیدرولیکی برپایه حل عددی معادلات سانت و نانت استوار است روندیابی هیدرولوژیکی ترکیب معادله ی پیوستگی با یکمعادله ی خطی یا غیرخطی ذخیره – حجم، در یک بازه از مسیر جریان می باشد. روش ماسکینگام – کونژ یکی از روشهای مرسوم روندیابی هیدرولوژیکی است که پارامترهای آن با استفاده از مشخصات هندسی و خصوصیات جریان به دست می آید. دراین تحقیق نخست به معرفی روشهای مختلف هیدرولیکی و هیدرولوژیکی درعملیات روندیابی سیلاب پرداخته میش ود در ادامه بازه ی مورد مطالعه که شاخه دز رودخانه ی کارون می باشد معرفی می شود.