سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا شیراوند عمرویی – دانشجویان کارشناسی ارشد سازه های آبی
معصومه واشقانی فراهانی –

چکیده:

برنامه Geoslope یکی از نرم افزارهای پکیج نرم افزاری geostudio می باشد که برای بررسی پایداری شیروانی سازه ها به خصوص سدهای خاکی به کار می رود این نرم افزار از روش قدرتمند finite element برای بررسی پایداری شیروانی بهره می برد geoslope با توجه به تنظیمات کاربر سطح لغزش را می تواند به تعداد مشخص تقسیم نموده و پایداری را در سطح لغزش بحرانی ارایه دهد از جمله شرایط قابل تعریف برای مساله خاص شرط فشار اب حفره ای pwp می باشد کاربر در برنامه geoslope می تواند به شیوه های مختلفی خط فریاتیک را مشخص نماید دراین مقاله سعی شده است روشهای مختلف تعریف خط نشت و محاسن و معایب هرکدام از این روشها و همچنین تاثیر انتخاب روش تعریف خط نشت روی سطح لغزش با هم مقایسه گردند و بهترین روش ارایه شود برای دسترسی به این مهممحاسبات روی یک سد خاکی با هسته مرکزی با دانه بندی مشخص انجام گرفت .