سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی صادقیان مریان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده:

به دلیل اهمیت و کثرت استفاده از پوشاک جین عملیات مختلفی به جهت ایجاد طرح متفاوت انجام می شود ترکیبات ضدمیکروبی مختلفی با ساختار طبیعی و مصنوعی معرفی شدها نداین تحقیق به بررسی اثرموادضدمیکروبی مختلفی شامل نیترات نقره ترکیبات کاتیونیک آمونیوم نوع ۴ و نانونقره و تاثیر ضدباکتری کالای جین حاصل با دو نوع باکتری مذکور به روش آزمون AATCC 100 بررسی و گزارش شده است.