سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رباب پرهیزکار – دانش آموخته کارشناسیارشد عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
نادر عبدلی – عضو هیات علمی دانشگاه یزد
علیرضا میرجلیلی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

چکیده:

رفتار نامطلوب مهاربندهای معمولی ،وقوع کمانش در هنگام بار فشاری است که باعث می شود مهاربندها قبل از رسیدن به حد تسلیم ناپایدار شوندبه عبارت دیگر رفتار مهاربند در کشش و فشار همسان نیست ودر نتیجه منحنی های هیسترزیس این سیستم نامنظم خواهدشد. یکی از روشهای حل این مشکلات استفاده از مهاربندهای کمانشتابBucking-Restrained Brace می باشد.در این نوشتار بعد از معرفی اجزا مهاربند کمانش تاب، نگاهی گذرا به اهمیت ضریب رفتار و کاربرد آن در سازه ها، محتوای این ضریب و عوامل موثر برآن مورد بررسی قرار گرفته است.همچنین نحوه ی محاسبه ی این ضریب توسط روش یوانگ و روش فریمن و مقایسه در قابهای دو بعدی فولادی با مهاربندهای کمانش تاب مورد بحث بررسی و مقایسه قرار گرفته است