سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پوریا کمالی لیما – دانشجوی کارشناس یارشد مهندسی آب
علی اکبر اختری – استادیار دانشگاه رازی

چکیده:

دو روش تک فازی و دوفازی به منظور شبیه سازی سطح آزاددریک کانال روباز با خم تند۹۰درجه بوسیله مدل سه بعدی فلوئنت استفاده گردید دروش تک فازی میدان جریان صرفا شامل فاز آب است و شرایط مرزی تقارن درسطح اعمال می شود درروش دوفازی میدان جریان بصورت دوفاز آب و هوا درنظرگرفته میشود و روش VOF( جهت شبیه سازی سطح آزاد استفاده میشود نتایج این مدلها با مقادیر آزمایشگاهی مقایسه شد که نتایج حاکی از برتری روش دوفازی درپیش بینی مکانیزم های جریان خصوصا درنزدیک سطح می باشد درحالیکه روش تک فازی با ارایه نتایج قابل قبول دارای هزینه محاسباتی بسیارکمتری می باشد.