سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سیدامیرالدین صدرنژاد – استاددانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مریم خلیل زاده پشتگل – دانشجوی دکتری مهندسی عمران
مجتبی نوری – دکتری مهندسی منابع آب

چکیده:

یکی ازمسائل مهم درمهندسی منابع آب بررسی مکانیزم انتقال و پخش الودگی درآبهای سطحی است درچنددهه اخیر روشهای مختلفی براساس مشاهدات میدانی مدلهای آزمایشگاهی روشهای تحلیلی و مجموعه وسیعی ازمدلهای عددی درجهت توصیف و پیش بینی حرکت آلاینده درمنابع آبهای سطحی توسعه یافته اند دراین مطالعه پدیده انتشارآلودگی دررودخانه بررسی شده است از انجایی که آبهای سطحی یکی ازمنابع مهم تامین آب درسراسر کره زمین هستند پس توجه به حفظ آن و جلوگیری ازآلودگی این منبع آبی مهم بوسیله آلاینده ها اهمیت زیادی دارد دراین مطالعه مکانیزم انتشار آلودگی دررودخانه به کمک روش عددی اجزا محدود که یکی از روشهای عددی قوی می باشددرحالت غیردائمی و یک بعدی برای انتشار که شامل ترمهای جابجایی پخشیدگی و تجزیه حل شده است دراکثر مطالعات قبلی به روش عنوان روش حل عددی معادله انتشار آلودگی ازروشهای تفاضلهای محدود استفاده شده است.