سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرضیه غفاری – دانشگاه پیام نور دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات تهران
احمد فراهی – عضو شورای تخصصی رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات تهران

چکیده:

رتبه بندی اعتباری یک وسیله آماری است که به منظور تعییندرجه ریسک پرداخت وام به مشتریان بهکارمی رود از این طریق تاثیر شخصیت و ویژگیهای متقاضیانمختلف برمیزان ریسک و خطاها مشخص میشود لذا استفاده از رتبه بندی اعتباری می تواند به بانک برای اعطای تسهیلات با اطمینان بیشتر کمک کند دراین مقاله روشهای مختلفی از دسته بندی را که در اعتبار سنجی مفیدند تشریح کرده و سپس نتایج عملی حاصل از بکارگیری این روشها را مقایسه میکنیم.