سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد نخعی – دکترای هیدروژئولوژی دانشیار دانشگاه تربیت معلم تهران
وهاب امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

عدم وجود اطلاعات گسترده جهت ورود به مدلهای عددی آب زیرزمینی نظیر MODFLOW که لازمه اتخاذ تدابیر مدیریتی می باشد در بسیاری از مناطق ما را بر این می دارد که از روشهای درونیابی مختلف جهت تعیین داده های مورد نیاز در مناطق فاقد داده استفاده کنیم دراین مطالعه بررسی داده های سطح آب ۱۵ پیزومتر در منطقه کوهدشت واقع در استان لرستان در بازه ای ۳ ساله ۸۵-۸۶ تا ۸۷-۸۸ به عنوان شرایط اولیه بار ابی ورودی به مدلهای آب زیرزمینی مدنظر قرار گرفته است بازه زمانی ۳ ساله این امکان را به ما میدهد که روشهای گوناگون درونیابی را در این منطقه با هم مقایسه کنیم سه روش وزنی معکوس فاصله IDW توابع پایه شعاعی RBF و کریجینگ شامل کریجینگ عادی یا معمولی OK کریجینگ ساده یا خام SK و کریجینگ فراگیر یا همگانی UK برای مقایسه در این منطقه مورد استفاده قرارگرفت.