سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه قاسمپور ملکی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
عباس مهدویان – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

تحلیل پاسخ دینامیکی لایه های زمین از اهمیت بسزایی درژئوتکنیک لرزه ای برخوردار است از جمله روشهای تحلیل دینامیکی می توان به روشهای خطی معادل و غیرخطی اشاره نمود دراین پژوهش یک گمانه حفاری شده درشهر ارومیه استان آذربایجان غربی مورد ارزیابی قرارمیگیرد درتحلیل این گمانه از اطلاعات چندین شتابنگاشت بمقیاس درآمده با شکل طیفی یکسان لیکن با ماکزیمم شتابهای متفاوت استفاده شده است این شتابنگاشت ها برای سنگ بستر و با بیشینه شتابهای ۰/۵ و ۰/۴۵ و ۰/۴ و ۰/۳۵ و ۰/۳و۰/۲۵و۰/۲ تهیه شده اند تحلیل ها با دو روش خطی معادل و غیرخطی توسط نرم افزار Deepsoil انجام شده و نتایج ح اصل با یکدیگر مقایسه شده اند گمانه مورد نظر از گمانه های حفاری شده درشهر ارومیه انتخاب شده است.