سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود سمیعی – کارشناس ارشد آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس
محمد کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

چکیده:

براورد تغذیه آب زیر زمینی برای طراحی و مدیریت منابع آب مهم می باشد. برای تعیین پایداری منابع آب زیر زمینی برآوردهای تغذیه آب زیر زمینی می تواند با آنالیز جریان رودخانه بویژه جریان پایه بدست آید. اگر تلفات و انتقالات آبزیر زمینی درون حوزه کم باشد جریان پایه می تواند تقریب مناسبی از تغذیه باشد. روشهای متعددی به منظور تفکیک هیدروگراف درتحقیقات مشاهده می شوددراین مقاله به منظور تفکیک هیدروگراف جریان به دو بخش رواناب مستقیم و دبی پایه از سه روش فیلتر عددی lyne&hollick chapman , eckhardt و مدل part استفاده گردید بدین منظور از ایستگاه شهید واقع بررودخانهماربر به مساحت ۲۰۰ کیلومترمربع با طول دوره آماری ۴۱ سال) ۱۳۸۰-۱۳۴۰ ( استفاده گردید. مقایسه نتایج تطابق بسیار خوب این روشها را به وضوح نشان میدهد