سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امیر مقتدی نژاد مراغه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
بهزاد حصاری – پژوهشگر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
سیدجمیل قادری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

چکیده:

دربحث مدیریت منابع آب رودخانه و در طرح های آبی موفق تخصیص مقدار معینی آب برای تداوم حیات و اکولوژی محیط رودخانه جهت حفظ محیط زیست آن درنظر گرفته می شود تحلیل جریا نهای کم رودخانه یا low flow analysis روشها و معیارهای مختلفی را برای تعیین مقدار آب مورد نیاز زیست محیطی رودخانه در اختیار می گذارد چالشهای زیادی برای تعیین مقدار آب تخصیصی و کیفیت آن برای حفظ اکوسیستم با عنوان تخصیص جریان زیست محیطی یا environmental flow allocation و همچنین تخصیص آب برای کشاورزی صنعت و مصارف داخلی وجود دارد یکی از مشکلات تخصیص دبی محیط زیست در روشهای هیدرولوژی تغییرات بسیار زیاد نتایج و دامنه گسترده نتایج شاخص های دبی زیست محیطی است.