سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

امیراتابک اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی فرایندهای جداسازی
امیر بهروزی فر – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی
تورج محمدی – دکتری مهندسی شیمی استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران
افشین پاک – دکتری مهندسی شیمی

چکیده:

مصرف کنندگان عمده اکسیژن صنایع شیمیایی ، پتروشیمی ، و پالایش نفت هستند دراین پژوهش به بررسی فنی و روشهای جداسازی اکسیژن از هوا به منظور تولید اکسیژن خالص و یا هوای غنی از اکسیژن پرداخته شدها ست روشهای جداسازی اکسیژن بر مبنای تقطیر ریشه در فرایند مایع سازی دارد میزان اکسیژن در فاز گاز در تعادل با هوای مایع تنها ۶% می باشد لذا جداسازی اکسیژن از هوا توسط فرایند تقطیر بسیار مناسب می باشد عبور هوای فشرده از بستر جاذب در فرایند جذب سطحی و جذب انتخابی نیتروژن یا اکسیژن باعث تولید جریان محصول غنی از اکسیژن و یا نیتروژن می شود روشهای جداسازی غشایی گازها از جدید ترین فرایندهای توسعه یافته در صنایع شیمیایی می باشد غشاهای مورد استفاده به دو دسته غشاهای پلیمری و غشاهای سرامیکی تقسیم می شوند هریک از این روشها در محدوده مشخصی از ظرفیت و برای غلظت خاصی ازمحصول تولیدی قابل اجرا و اقتصادی هستند در پایان اشاره مختصری به هزینه ی تولید اکسیژن برحسب تابعی از نرخ و نوع تولید می کنیم.