سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

خداکرم سلیمی فرد – عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
سیدیعقوب حسینی – عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
محمدصادق مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

سازمان ها به منظوربهبود عملکردشان اقدام به ایجادتغییر و استفاده ازروشهای مختلفی برای بهبود فرایندهای کاری خود کرده اند تعدادزیادی این روشها ریشه درسیستم تولید شرکت تویوتا و ایده های ادوارد دمینگ دارند و علاوه برسیستم های تولیدی درحوزهای مختلف دیگر مانند بخش درمانی و بخش عمومی نیز استفاده شده اند واضح است که قبل ازانتخاب یک روش مناسب به منظور بهبود فرایندها کسب اگاهی و شناخت ازروش های مختلف امری ضروری است بدین منظور دراین پژوهش ابتدا مهمترین روشها و رویکردهای بهبود فرایندهای کسب و کارشامل مدیریت کیفیت جامع شش سیگما مهندسی مجدد تولید بهنگام تفکر ناب و تئوری محدودیت ها معرفی و پس از آن این روشها ازنظر معیارهایی مانند جهت گیری کانون تمرکز اهداف بازه زمانی تداوم ابزارهای مورداستفاده و برمبنای ادبیات نظری با یکدیگر مقایسه شدند.