سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا وظیفه شناس – دانشجوی دکترای باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد و عضو هیات علمی مرکز تحقیق
حامد پورطالبی فیروزآبادی – دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسل
مرتضی الماسی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
علی محمد برقعی –

چکیده:

انار میوه ایست گرمسیری که در مناطق حاشیه کویر دارای کیفیت بیشتری می باشد . مصرف این میوه به صورت تازه در بین اکثرملل از محبوبیت بالایی برخوردار است . در صورتیکه این میوه مدت زمان بیشتری به صورت تازه نگهداری شود، می تواند ارزشافزوده بالاتری را برای تولیدکننده و فروشنده و از طرف دیگر لذت بیشتری را برای مصرف کننده داشته باشد .در این تحقیق دو رقم انار ملس عقدا و آبدانان استخوانی طبس انتخاب شدند . کلیه انارها در سه محیط دمایی کنترل شدند . دمای شش درجه به پیشنهاد تحقیقی در اسپانیا و صفر درجه که در تحقیقی در ایران پیشنهاد داده شده بود و روش آخر، روش مرسوم محلی که نگهداری در دمای محیط بود انتخاب شد. از طرف دیگر سه روش نگهداری برای این کار انتخاب شد . در روش اول میوه ها داخل توری های فومی مخصوص نگهداری گلابی قرار گرفتند، در روش دوم آنها داخل کاغذهای روغنی مخصوص نگهداری مرکبات گذاشته شدند و در روش آخر میوه ها داخل جعبه های پلاستیکی بدون پوشش خاص بودند. تاثیر سه تیمار دما، رقم و روش نگهداری روی میزان تغییراتTSS% ،TA% ، PH بررسی شد . تفاوت رقم تاثیر معنی داری روی تغییر این صفات داشت اما سایر تیمارها روی صفات فوق تاثیر معنی داری نداشتند. همچنین شاخص دیگری به نام شاخص بازارپسندی اندازه گیری شد . دراین مقایسه نظر مصرف کننده ها در مورد ظاهر و کیفیت دانه ها و پوست میوه جویا شده و به صورت درصدی رتبه بندی گردید . بر طبق شاخص بازارپسندی، داشتن پوشش در حفظ کیفیت ظاهری میوه تاثیر بسیار معنی داری داشت .نگهداری میوه ها در دمای پایین و بدون پوشش نیز روی حفظ کیفیت دانه ها موثر بود