سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا جعفری نصر – دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
جواد یزدخواستی – کارشناس ارشد, دانشکده فنی مهندسی , واحد علوم تحقیفات دانشگاه آراد اسلا

چکیده:

در حال حاضر بیش از نیمی از مبدل های حرارتی در صنعت از نوع مبدل پوسته و لوله می باشند .از دلایل عمده این انتخاب، تحمل فشارها و درجه حرارت های بالا در این مبدل ها است .تا کنون روش های مختلفیبرای افزایش انتقال حرارت در مبدل های پوسته و لوله ای ارائه گردیده است . این روش ها هم برای افزایش انتقال حرارت در سمت لوله و هم برای افزایش انتقال حرارت در سمت پوسته پیشنهاد شده است . در اینمطالعه برای یک نمونه صنعتی , به مقایسه جدیدترین بافل ها نظیر بافل های حلزونی ، بافلهای میله ای و لوله های پیچشی با بافل ها ی متداول قطاعی درون یک مبدل پوسته لوله ای پرداخته شده است و در آنپارامترهای افت فشار، ضریب انتقال حرارت سمت پوسته و سطح انتقال حرارت لازم، مورد مقایسه قرار گرفته اند.