سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی بن سعید – کارشناسی ارشد- گروه سازه های آبی –واحد علوم و تحقیقات خوزستان-دانشگاه

چکیده:

در این مقاله مقایسه روش های اجرایی تثبیت سواحل بالا دست و پایین دست ایستگاه پمپاژ کوثر واقع در ۳۰ کیلو متری شمال -غرب اهواز و در مجاورت قوس خارجی رودخانه کرخه با استفاده از شمعهای بتنی درجا و لحاف بتنی نسبت به سایر روشهای موجود از جمله پوشش بدنه سنگ ریزه ای ، روکش تورسنگی (گابیونی )، سپرهای فلزی و غیره با در نظر گرفتن مدت زمان و هزینه اجرای طرح مورد بحث و بررسی قرار گرفتند . گزینه اجرای شمعهای بتنی درجا و لحاف بتنی که به منظور حفاظت ساحل ایستگاه پمپاژ انجام گردیده به همراه آنالیز ردیفهای مربوطه و هزینه اجراء آورده شده است ، این امر به نوبه خود با کاهش هزینه سرمایه گذاری و صرفه جویی کل و ضمن برقراری موازنه زمان – هزینه و افزایش طول عمر وکارایی پروژه موجب تسریع در روند بهره برداری پروژه های دارای محدودیت زمانی دراجراء می گردد .