سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن منتظر – عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

چکیده:

پرزدهی یا گلوله شدن الیاف برروی سطح پارچه یکی از عیوب منسوجات به شمار می رود ازجمله آزمایشهای کنترل کیفیت که برروی پارچه آماده مصرف انجام می شود آزمون پرزدهی است روشهای مختلفی جهت انجام آزمون پرزدهی ابداع شده است که مهمترین آنها جعبه پرزدهی سیلندرگردان پرزدهی و دستگاه مارتنیدال می باشند جهت ارزیابی نتایج پرزدهی تاکنون ۵ روش پیشنهاد شده است. درتحقیق حاضر دو عدد شلوار ازپارچه مخلوط پشم / پلی استر و مخلوط ویسکوز پلی استر تهیه شده و هردو آنها توسط فردی با جثه متوسط بمدت ۳ ماه ۵۰۰ ساعت تحت شرایط معمولی پوشیده شده اند پارچه های انتخاب شده با سه روش آزمون تحت آزمایشات پرزدهی قرارگرفته اند سپس متوسط پرزدهی حاصله درنقاط مختلف دو شلوار و پرزدهی حاصل از دستگاه های آزمایشگاهی توسط روشهای مختلف ارزیابی شده اند.