سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا زمانی ابیانه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
سیدمهدی موسوی –
سروش نادری –
محمدمهدی جاویدان – دانشگاه شاهد

چکیده:

بدلیل وجو دمنابع نفتی فراوان ازجمله قیر روسازی اکثرراه ها درایران ازنوع روسازی های آسفالتی است امروزه علاوه براهداف اقتصادی و فنی جنبه های زیست محیطی و ملزومات توسعه پایدار نیز بطور فزاینده درطراحی ساخت ونگهداری روسازه ها و پروژه های زیرساختاری دیگر درنظر گرفته می شود روسازی های سازگار با محیط زیست روسازی های سبز آنهایی هستندکه درهمه ابعاد ازجمله طراحی ساخت و نگهداری آنها مسائل محیط زیستی درنظر گرفته می شود به دلیلعمرطولانی روسازی بتنی از نظر اقتصادی مقرون به صرفه و سودمند است و به حداقل مصرف مواد انرژی و سایرمنابع برای ساخت و ساز نگهداری و بازسازی درطول عمر نیاز دارد روسازی های بتنی با طول عمر بالا کمتر نیاز به ترمیم و بازسازی مکرر دارند و به ایمنی بزرگراه و کاهش ازدحام کمک می کنند.