سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سید محممد شجاع الساداتی – کارشناس فنی و r and d قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء-قرب قائم – موسسه مهندس
علی اسدی لاری – هیئت علمی دانشکده مهندسی راه آهن

چکیده:

یکی از فاکتورهای کلیدی سیر یک قطار بر اساس آرایش لکوموتیوها و واگن ها ، سافت ترمزی آن می باشد. یه طور خاص این فاکتور جهت حفظ ایمنی سیر و جلوگیری حوادث در سیستم حمل و نقل ریلی نقش حیاتی بر عهده دارد. به همین منظور کلیه راهبران و اپراتورهای یک وسیلهبایستس به صورت نمودار سرعت بر حسب مکان نسبت به این پارامتر آگاهی کاملی داته باشند. در ضمن در اکثر سامانه های کنترل اتوماتیک الکوموتیوهای امروزی ، این نمودارها نقش حدایتی مهمی بعنوان یک داده ورودی دارند تا عملکرد ایمن این سامانه ها را تضمین نمایند. در این مقاله با استفاده از چند رابطه ی معتبر تئوری و تجربی حاکم بر دینامیک ماشین های ریلی و دیاگرام آزاد مدل سازی قطارهای حومه ای تند رو تهران – کرج ف نمودارهای سرعت – مکان در شیب های مختلف خط از مثبت تا منفی استخراج شده است. پس از مقایسه س اختلاف بین نتایج حاصل از مدل های تئوری و تجربی در شرایط مختلف ، در نهایت میزان خطای مدل های تئوری در مقایه با نتایج تجربی محایبه شده و میزان قطعیت آنها مورد بحث قرار گرفته است.