سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الهام قنبری عدیوی – دانشجوی دکتری سازه های آبی دانشگاه شهید چمران
سیدمحمود کاشفی پور – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران
محمود شفاعی بجستان – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران

چکیده:

دراین بررسی به مقایسه چهار فرمول آبشستگی معتبر پرداخته شده است این بررسی به صورت موردی در محل پایه پل فلزی رودخانه اعلا رامهرمز انجام شده است فرمولهای انتخابی که از میان مقالات معتبر انتخاب شده شامل فرمول فروهلیچ ، شن و همکاران، نیل و جین – فیشر می باشد دراین مقایسه از مدل ریاضی FASTER برای محاسبه پارامترهای هیدرولیکی عمق و سرعت استفاده شده سپس به حل مدلهای تجربی آبشستگی پرداخته شده است پس از محاسبه عمق بهترین فرمول برای شرایط رودخانه مذکور فرمول فروهلیچ شد که عمق حفره ایجاد شده اطراف پایه پل را ۶۹ سانتی متر براورد کرده است که با عمق واقعی ۱۹ سانتی متر اختلاف دارد.