سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرضیه نوده – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم
علیرضا ذاکری – استادیار، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

سنتز احتراقی ترکیب های بین فلزی نیکل- آلومینیوم از طریق گرمایش هیبریدی مایکروویو مورد بررسی قرار گرفته است.در گرمایش هیبریدی، در کنار نمونه ی مورد بررسی، از یک ماد هی جاذب قوی امواج مایکروویو برای کمک به گرمایشنمونه استفاده می شود. این مقاله، به مقایس هی استفاده از پودرهای گرافیت و سیلیسیم کاربید به صورت تکی و مخلوط به عنوان جاذب امواج مایکروویو در افروزش مخلوط پودری نیکل وآلومینیوم می پردازد. مخلوط فشرده پودر نیکلوآلومینیوم با نسبت اتمی ۱:۱ پس از فشرده سازی در بستری از پودر جاذب دفن شد و در اجاق مایکروویو خانگی تحت تابش امواج مایکروویو با بسامد ۲/۴۵گیگاهرتز قرار گرفت. سرعت افروزش نمونه و نیز ترکیب و ریزساختار محصول در حال تهای مختلف استفاده از ماده جاذب تعیین و با یکدیگر مقایسه شد هاند.