سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عباس نیک نژاد – یاسوج، دانشگاه یاسوج، بخش مهندسی مکانیک
غلامحسین لیاقت – تهران، دانشگاه تربیت مدرس، بخش مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله، رفتار چین خوردگی ستونهای جداره نازک آلومینیومی با سطح مقطع مربعی و مستطیلی شکل، در دوحالت توخالی و پر شده از فوم پلی اورتان با دانسیته پایین، تحت بارگذاری محوری شبه استاتیکی با یکدیگر مقایسه می شود. در مجموع، ستونهایی با سه هندسه مختلف در تستهای چین خوردگی استفاده شده اند. مقایسه نتایج تستهای انجام شده نشان می دهد که پرکننده فوم پلی اورتان با دانسیته پایین، نیروی متوسط چین خوردگی و نیز مقدار ماکزیمم نیرو و تعداد چین های تشکیل شده در ستون را افزایش می دهد و طول موج چین خوردگی را کاهش می دهد. همچنین با پرکردن ستونهای چهارگوش از فوم پلیاورتان، قابلیت جذب انرژی سازه به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.