سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بتن سبک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد پیرقلی کیوی – دانشگاه شهید رجایی، دانشکده مهندسی عمران، تهران
حسن عراقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب، دانشکده عمران، تهران
اصغر وطنی اسکویی – دانشگاه شهید رجایی، دانشکده مهندسی عمران، تهران

چکیده:

رفتار باند بین بتن و میلگرد، یکی از مسائل بسیار مهم در اعضای بتن مسلح می باشد. در این مقاله رفتار و مقاومت باند میلگرد GFRP با بتن سبک به صورت آزمایشگاهی مورد تحقیق قرار گرفته است و در نهایت با رفتار بتن معمولی مقایسه گردیده است. مقایسه رفتار این دو نوع بتن، می تواند تاثیر سنگدانه در رفتار و مقاومت باند را مورد ارزیابی قرار دهد و درک بهتری از آن را نشان دهد. در این مقاله از دو نوع طرح اختلاط بتن سبک و یک نوع طرح اختلاط بتن معمولی و دو نوع اندازه میلگرد GFRP استفاده شده است. تحقیق حاضر نشان می دهد که مقاومت باند می تواند تحت عواملی چون اندازه میلگرد، عیار سیمان و مقاومت فشاری بتن قرار گیرد. و همچنین می توان نتیجه گرفت که مقاومت باند در بتن سبک از مقاومت باند در بتن معمولی کمتر است که جهت افزایش مقاومت باند بتن سبک، می توان تمهیداتی از جمله استفاده از میلگرد با قطر کمتر را در نظر گرفت.