سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا صنیعی نیا – دانشجوی دکتری گرایش سازه دانشگاه تهران
مهدی قاسمیه – عضو هیات علمی دانشگاه تهران
علی مزروعی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده:

در سال های اخیر استفاده از ستون قوطی در قابهای خمشی بسیار مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از مزایای استفاده از ستون های قوطی در اتصالات خمشی جوشی، سختی جانبی در دو جهت متعامد می باشد لذا در اینگونه مقاطع چشمه اتصال، بعنوان مسیری مناسب به منظور انتقال نیرو از تیر به ستون و بالعکس، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد از طرفی دیگر، در تعیین ابعاد و مشخصات اجزای چشمه اتصال در ستون قوطی، فرض می شود تا این جز از ستون قوطی تحت بارهای جانبی الاستیک باقی م یماند د رحالیکه در عمل چنین نیست. لذا در این تحقیق سعی شده تا با ارائه تحلیل های عددی مناسب در زمینه رفتار هیسترزیس ستون قوطی در بار گذاری های چرخه ای دو محوره به بررسی و مقایسه عملکرد چشمه اتصال در ستون های قوطی در دو حالت خمش یک محوره و دو محوره پرداخته شود.