سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هدایت ولادی – استاد یار دانشگاه تبریز
پدرام کاظمی اربط – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه تبریز
مجتبی داعی – کارشناسی ارشد سازه دانشگاه شمال
هادی حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

در این مقاله سعی خواهد شد با مقاوم سازی یک سازه ۱۰ طبقه که صلبیت جا نبی آن در ارضاء محدودیت هایDrift ناکافی است با دو روش ، مقایسه ای بین دوسامانه باربر جا نبی دیوار برشی فولادیSSW) و مهار بندی کلانMBFsکه چندین طبقه یکجا مهاربندی می شوند ، صورت می گیرد.برای این منظور با روش که چندین طبقه یکجا مهاربندی می شوند ، صورت می گیرد.برای این منظور با روش سعی وخطاقاب خمشی موردنظرتوسط این دوسیستم تقویت شده ومطابق دستورالعمل بهسازی وبااستفاده ازروش استاتیکی غیرخطی کنترل میگردد .براساس مقایسه دو روش مزبور ، مقدار جذب نیرو و کاهش تغییر مکان جانبی قاب ارزیابی شده و میزان فولاد مصرفی در حالت مقاوم سازی دیوار برشی فولادی در قیاس با مهاربندی کلان مورد مطالعه قرار می گیرد